Przedszkole Mały Skaut w Zalasewie - Swarzędz

 • Witamy

  Spotkania Skautów z przedstawicielami służb mundurowych

  Czytaj więcej, Zdjęcia

  Kalendarz wspomnień ...

  Wydarzenia

     

  LIPIEC/SIERPIEŃ 2017

  23-24 sierpnia 2017 r g. 16:30-18:00

  Dni adaptacyjne - Grupa MAŁE SKAUTY

 • Nasze przedszkole

  O nas

  Powiedz mi, a zapomnę, pokaż- a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem!

  czytaj więcej
  Plan dnia.

  Lubię słońce, lubię deszcz, lubię moje przedszkole też

  czytaj więcej
  Jadłospis

  Brzuszku, brzuszku, ciesz się ciesz zaraz coś smacznego zjesz.

  czytaj więcej

  Informacje o przedszkolu

  Przedszkole Mały Skaut to pierwsze przedszkole o profilu survivalowym, które ukierunkowane jest na "SAVOIR VIVRE" i "SZTUKĘ PRZETRWANIA"

  Profil naszego przedszkola urzeczywistniamy poprzez realizację podstawy programowej oraz specjalnie opracowanego programu zajęć survivalowych dla dzieci pt. "Mały Skaut"

  Ponadto w ofercie bezpłatnych zajęć programowych znajdują się zajęcia z logopedii, rytmiki, religii oraz codzienne lekcje z języka angielskiego.

  W ofercie zajęć dodatkowym proponujemy Naszym Skautom zajęcia: judo, sport, artystyczne "kreatywne rączki", balet, szachy, zajęcia z pielęgniarką, nauka gry na keyboard.


  Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz nr RED.4430.2.2015-1 z dnia 31 sierpnia 2015 r. Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie zostało wpisane do Ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

  Przedszkole posiada Regon 362442803 oraz numer RSPO (rejestr szkół i placówek oświatowych) - 128991

  Przedszkole Mały Skaut jest otwarte w godzinach od 06.30-17.30 od poniedziałku do piątku. Zapraszamy dzieci w wieku 2,5 do 6 lat.

  Przedszkole mieści się na nowo powstałym osiedlu Ułańskim w Swarzędzkim Zalasewie w rejonie Nowej Wsi. Przedszkole Mały Skaut zlokalizowane jest w pięknym dwukondygnacyjnym budynku pod numerem 26 na osiedlu realizowanym przez firmę Kos-Dom z Lubonia www.kosdom.pl w swarzędzkim Zalasewie, w rejonie ulic Planetarna, Siewna oraz osiedli Wielkopolskie i Sarmackie. Dojazd do przedszkola ulicą Jeżynową od strony osiedla Wielkoplskiego lub ulicą Siewną od Planetarnej /vis a vis Gimnazjum w Zalasewie/.

  Piękny nowy budynek spełnia wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe dotyczące budynków przewidzianych dla przedszkoli, potwierdzone opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Inspektora Powiatowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

  Budynek o powierzchni 250 metrów posiada:
  - trzy sale dydaktyczne
  - szatnie
  - gabinety
  - toalety
  - kuchnie

  Wyposażenie dydaktyczne przedszkola spełnia wszystkie normy. Budynek osadzony jest na ogrodzonej działce, na której jest plac zabaw wykonany zgodnie z normami bezpieczeństwa. Przedszkole posiada przed bydynkiem swój parking, - koperty z numerami 26, który umożliwia rodzicom bezpieczne przywiezienie i odbieranie swoich dzieci.

 • Zajęcia programowe

  W trosce o prawidłowy rozwój psycho-fizyczny naszych dzieci dba staranie dobrana kadra z wieloletnim doświadczeniem.

  Realizacja podstawy programowej oraz innych zajęć rozwija świadomość społeczną i kulturalną dzieci oraz ich osobiste pasje. Nauka przez zabawę sprawia maluchom wiele przyjemności. Edukacja ma dla nas ogromne znaczenie, opieramy ją na doświadczeniu i obserwacjach. Wiemy, że uczenie radzenia sobie z trudnościami należy rozpocząć od najmłodszych lat. Dlatego nasza placówka i organizowane w niej zajęcia są nastawione na osiągnięcie samodzielności w działaniu. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nabyte umiejętności mogą zaprocentować dopiero w przyszłości, ale nauka budowania poczucia wiary we własne siły, samodzielności i umiejętność współdziałania musi rozpocząć się już dzisiaj.

  Opis zajęć

  Zajęcia wynikające z podstawy programowej

  Zajęcia z dziećmi prowadzi nauczyciel wychowawca

  czytaj więcej
  Zajęcia "Mały Skaut"

  Zajęcia z dziećmi prowadzi nauczyciel skautingu

  czytaj więcej
  Język angielski

  Zajęcia z dziećmi prowadzi nauczyciel języka angielskiego oraz nauczyciele wychowawcy

  czytaj więcej
  Rytmika

  Zajęcia z dziećmi prowadzi nauczyciel muzyki i tańca

  czytaj więcej
  Logopedia

  Zajęcia z dziecmi prowadzi logopeda

  czytaj więcej
  Zajęcia dodatkowe

  Zajęcia dodatkowe prowadzone będą po godzinach lub w dni wolne

  czytaj więcej
 • Informacje prawne

  Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz nauczania w poszczególnych typach szkół

  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Przedszkole Mały Skaut zostało otwarte 01 września 2015 r.

  Jesteśmy Przedszkolem Niepublicznym i rekrutacja do Naszej Placówki trwa cały rok. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie: "Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola" i odesłanie go do nas. Można także do nas przyjść w godzinach otwarcia placówki i osobiście zapisać swoje dziecko do Naszego Przedszkola.

  Obecnie trwają zapisy na rok szkolny 2017/18. Lista rezerwowa.

  Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 • Nasza Kadra

  Nasza kadra została starannie dobrana z grona najbardziej doświadczonych pracowników oświaty.

  Przy wyborze nauczycieli i personelu technicznego kierowaliśmy się poziomem wykształcenia, doświadczenia i zainteresowań oraz systemem wartości, które te osoby wyznają. Bardzo ważny był dla nas fakt, aby Nasza kadra miała pasję pedagogiczną, a cechy którymi się odznacza były dopasowane do zadań, które sobie stawiamy.


  DYREKTOR PRZEDSZKOLA, LOGOPEDA-mgr Karina KŁOPOCKA

  Z-CA DYR, NAUCZYCIEL J.ANG-mgr Karolina OSTAFIŃSKA-BODLER

  GRUPA I - MAŁE SKAUTY

  - mgr Justyna WOJTCZAK, Joanna KARPIŃSKA

  GRUPA II - ŚREDNIE SKAUTY

  - mgr Monika WASZAK, Agnieszka URBAŃCZYK

  GRUPA III - STARSZE SKAUTY

  - mgr Paulina FRĄCKOWIAK, lic. Magdalena SZYMAŃSKA

  INTENDENT - tech. Ewa SĘDZIKOWSKA

  Skauty kształcą i wychowują:

     

  Karina Kłopocka       Karolina Ostafińska-Bodler

     

  Paulina Frąckowiak   Magdalena Szymańska

    

  Monika Waszak         Agnieszka Urbańczyk

     

  Justyna Wojtczak     Joanna Karpińska

  Ewa Sędzikowska
 • Dane Adresowe

  Przedszkole Mały Skaut

  osiedle Ułańskie 26
  Zalasewo, 62-020 Swarzędz.
  Telefon: /Dyrekcja/ +48 662-61-61-60 /Kadra/ +48 532-07-37-37
  Parking - przy budynku na namalowanych kopertach z nr 26
  Konto bankowe Bank PKO S.A
  77 1240 3233 1111 0010 6447 5490
  https://www.facebook.com/maly.skaut
  E-mail:

  Napisz do nas

 • Prawo autorskie

  © 2015 Przedszkole Mały Skaut Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej strony należy do Przedszkole Niepubliczne Mały Skaut, chyba że określono inaczej, i jest ona chroniona przez polskie i międzynarodowe prawa autorskie oraz postanowienia traktatowe. Informacji ani obrazów nie można wykorzystywać, kopiować ani przenosić bez wyraźnej pisemnej zgody Przedszkole Niepubliczne Mały Skaut, jej podmioty powiązane ani żaden z członków Przedszkole Niepubliczne Mały Skaut nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody, w tym między innymi za bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe szkody powstałe w wyniku wykorzystywania lub przedstawienia informacji dostępnych na tej stronie lub za pośrednictwem łączy na tej stronie odsyłających do innych stron, lub w związku z takim wykorzystaniem lub przedstawieniem.

  Art. 115. 1 omawianej ustawy stanowi: " Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3
 • Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

  Przed Wami jedna z najważniejszych decyzji w życiu - wybór miejsca, w którym wasze dziecko rozpocznie przygodę z przedszkolem i nauką.

  Od tego, jak satysfakcjonujący i przyjazny będzie ten pierwszy krok zależeć będzie cała jego przyszła edukacja. Warto więc, by wybór ten był przemyślany i możliwie najbardziej trafny. Z dumą i odpowiedzialnością pragniemy Państwu zaproponować właśnie Nasze Przedszkole. Jest to miejsce wyjątkowe, stworzone i prowadzone tak, aby kształcić i wychowywać nasze pociechy na mądre, otwarte i szczęśliwe osoby.

  Hasło przedszkola Mały Skaut w Swarzędzu - Zalasewie brzmi "DROGA DO SAMODZIELNOŚCI."

  uważamy bowiem, że:

  Samodzielność jest wtedy, gdy człowiek, nawet ten malutki, musi niektóre rzeczy robić sam, a nie liczyć tylko na innych

  te słowa wypowiedziane przez Naszego Instruktora zajęć Mały Skaut są uzasadnieniem Hasła przewodniego Przedszkola.

  Nasze przedszkole umiejętnie łączy nowatorskie programy nauczania z tradycyjnymi ponadczasowymi wartościami edukacyjnymi. Priorytetem naszego przedszkola, który definiuje jego charakter jest nauka, szktuki samodzielności i znajomości konwenansów. Dbamy o poszanowanie tradycji i podtrzymywanie tożsamości narodowej. W naszym przedszkolu chcemy, aby dzieci nie tylko osiągały rewelacyjne wyniki w nauce, ale także były szczęśliwymi otwartymi na świat.
  Osiągamy to dzięki realizacji programów edukacyjnych:
  - Realizacja podstawy programowej
  - Zajęcia z Survivalu i Savoir Vivre
  - Język angielski
  - Logopedia
  - Rytmika
  - Religia i zajęcia dodatkowe (judo,sport, zajęcia artystyczne "kreatywne rączki", balet, szachy, zajęcia z pielęgniarką, nauka gry na keyboard)
  - Uroczystości, wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi

  W Przedszkolu Mały Skaut organizowane będą uroczystości.

  Życie Przedszkola Mały Skaut w Zalasewie obfituje w różnego rodzaju uroczystości. Są one pokazem umiejętności i wiedzy dzieci, a także pozwalają na integrację środowiska rodzinnego i przedszkolnego. Harmonogram imprez przedszkolnych został dobrany w odniesieniu do celów głównych podstawy programowej. Uroczystości dają dzieciom możliwość pokazania swoich umiejętności, zdolności i talentów. Budują poczucie własnej wartości oraz umiejętności pracy indywidualnej i grupowej.

  Uroczystości przedszkolne rozwijąją umiejętności społeczne, odporność emocjonalną, sprawność fizyczną oraz budują poczucie wspólnoty społecznej i podtrzymują tożsamość narodową. Dzieci rozwijają mowę i pamięć. Pozyskują pozytywne emocje oraz rozwijaja zainteresowania.

  Harmonogram imprez przedszkolnych:
  1. Pasowanie na Przedszkolaka, Zerówkowicza i Skauta
  3. Święto Dynii
  3. Święto Niepodległości
  4. Zabawa Andrzejkowa
  5. Spotkanie ze Świętym Mikołajem
  6. Wigilia i spotkanie z Gwiazdorem
  7. Jasełka
  8. Bal Karnawałowy
  9. Dzień Babci i Dziadka
  10. Skauty witają wiosnę
  11. Zajączek Wielkanocny
  12. ŚWIĘTO PRZEDSZKOLA - Światowy Dzień Skautingu
  13. Dzień Mamy i Taty
  14. Spotkania z Policjantami, Żołnierzami i Strażakami i innymi ciekawymi ludźmi
  14. Udział w uroczystościach w mieście Swarzędz oraz Zalasewie
  16. Dzień Dziecka i piknik rodzinny
  17. Zakończenie Roku szkolnego - Pożegnanie Skautów


 • Plan dnia

  Przedszkole Mały Skaut w Swarzędzu - Zalasewie to kameralne miejsce dla dzieci w wieku 2,5 do 6 lat. Jest otwarte w godzinach od 06.30-17.30 od poniedziałku do piątku. Realizujemy bardzo bogaty bezpłatny program edukacyjny:
  - realizacja podstawy programowej
  - zajęcia survivalowe i savoir-vivre "Mały Skaut"
  - codzienne zajęcia z języka angielskiego
  - logopedia
  - rytmika
  - zajęcia dodatkowe /płatne/ według wyboru rodziców - judo, sport, zajęcia artystyczne "kreatywne raczki", balet, szachy, zajęcia z pielęgniarką i nauka gry na keyboard.

  Ramowy plan dnia


  Ramowy rozkład dnia w PRZEDSZKOLU „MAŁY SKAUT”

  /Praca z dziećmi przebiega w zależności od organizacji pracy grupy, jak również od warunków atmosferycznych , w sali bądź na powietrzu./

  R A N E K
  6.30-7.30 - schodzenie się dzieci, zabawy dowolne ( przy niewielkim udziale nauczyciela). Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym.
  7.30-8.00 - gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne. Oglądanie książek , czasopism dziecięcych. Praca z dzieckiem zdolnym, praca kompensacyjno- wyrównawcza indywidualna i w małych grupach. Prace porządkowe w Sali.

  Z A J Ę C I A Z A S A D N I C Z E
  8.00-8.15 Ćwiczenia poranne.
  8.15-8.30 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.
  8.30- 9.00 Śniadanie.
  9.00-10.20 Przygotowania do zajęć. Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela ( czynności opiekuńcze organizacyjne). Zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego
  10.20-10.40 Przygotowanie do II śniadania. Śniadanie
  10-40-11.40 Zajęcia na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym, spacery. Zajęcia dostosowane do warunków atmosferycznych w zależności od pory roku.
  11-40-12.00 Powrót. Czynności samoobsługowe w szatni. Zabiegi sanitarno- higieniczne
  12.00-12.30 Obiad
  12.30-13.00 Odpoczynek- czas relaksacji słuchanie muzyki, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej.

  Z A J Ę C I A P O P O Ł U D N I O W E
  13.00-14-30 Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe w Sali lub w ogrodzie przedszkolnym.
  14-30- 15.00 Zabiegi sanitarno- higieniczne
  15.00- 15.45 Podwieczorek
  15.45- 17.30 Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela ( czynności opiekuńcze, organizacyjne, samoobsługowe)
  Zabawy stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.
  Praca kompensacyjno- wyrównawcza indywidualna i w małych grupach.
  Prace porządkowe w Sali. W zależności od pory roku zabawy dowolne w ogrodzie.
  Rozchodzenie się dzieci.

 • Jadłospis

  Wykaz dzienny posiłków wywieszany jest także na tablicy informacyjnej w Przedszkolu.


  Dieta 14.08 - 18.08.2017


  Dieta B 07.08 - 11.08.2017


 • Opis

  PODSTAWA PROGRAMOWA

  Nasi Nauczyciele prowadzą zajęcia zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, która opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
  Zajęcia zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
  Wspomagamy dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtujemy czynności intelektualne potrzebne dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

 • Opis

  MAŁY SKAUT

  Hasło przewodnie: „Wygrani nigdy się nie poddawali, przegrani nigdy nie walczyli”

  Zajęcia survivalowe oraz savoir-vivre pt. "Mały Skaut" realizowane są przez doświadczonego instruktora z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu tych zajęć. Zajęcia realizowane są w oparciu o autorski program specjalnie przygotowany przez instruktora.

  Program szkolenia z zakresu survivalu i savoir vivre został specjalnie przygotowany z myślą o dzieciach.
  Zajęcia ze „sztuki przetrwania” czyli „survivalu” poruszają tematykę jego trzech odmian:
  - zielonym
  - miejskim
  - skautingowym

  Zajęcia z „znajomości życia” czyli „savoir vivre” poruszają tematykę w kilku głównych dziedzinach życia:
  - nakrywania, podawania do stołu, jedzenia i picia
  - wyglądu, prezentacji i właściwego ubioru
  - form komunikacji bezpośredniej i pośredniej: telefonicznej, internetowej
  - zachowania się w szczególnych sytuacjach

  Zajęcia ze survivalu i savoir vivre przeplatają się wzajemnie i obejmują tematykę zajęć podzielonych na działy. Do każdego działu przypisane są sprawności, które Skauty zdobywają i otrzymują certyfikaty.
  Proponowane zajęcia są niezwykle ciekawą i przydatną formą edukacji pozwalającą na osiągnięcie samodzielności w działaniu. Uczestnicy nabywają także umiejętności współdziałania w grupie podczas wykonywania powierzonych zadań. Podczas zabawy i nauki stosuje się elementy sztuki skautingu między innymi sygnały porozumiewania się bez słów. Zajęcia mają także na celu wyrobienie nawyku samopomocy, gdy dzieci znajdą się w trudnej sytuacji. Zajęcia odbywają się w sali, a także w plenerze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajęcia to nie tylko nauka, ale także przygoda. Skauty uczą się kreatywnego myślenia, a wiedzę zdobywają głównie poprzez działania praktyczne.

  Kierujemy się poniższą zasadą:

  „Powiedz mi, a zapomnę,
  pokaż - a zapamiętam,
  pozwól mi działać, a zrozumiem!"

  Skauty wykonując powierzone zadania, zdobywają wiedzę i umiejętności, odkrywają nowe zainteresowania, sprawdzają siebie, a także uczą się szacunku dla ludzkiej pracy. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które lubią przygodę i odważne wyzwania, przeznaczone są także dla dzieci wstydliwych i bojaźliwych. Będziemy bowiem wspólnie pracować nad wiarą we własne siły. Jeżeli uważasz, że Twoje dziecko chce poznać podstawowe zasady sztuki przetrwania i zachowania, to nie może go to ominąć.

  Mówisz SURVIVAL DLA DZIECI, myślisz PRZEDSZKOLE „MAŁY SKAUT”

 • Opis

  JĘZYK ANGIELSKI

  Zajęcia z języka angielskiego w Naszym Przedszkolu odbywają się codziennie, a język angielski przeplata się podczas róźnych zajęć, tak aby dzieci w naturalny sposób przyswajały sobie słownictwo.

  Uważamy, że angielski ma służyć komunikacji, dlatego też stawiamy na mówienie i słuchanie. Nauczyciel w pracy z dziećmi posłuży się metodą TPR (Total Physical Response). Total Physical Response jest metodą opracowaną przez James'a Asher'a. Ten amerykański psycholog opracowując TPR bazował na sposobie w jaki dzieci przyswajają język ojczysty. Dlatego ta metoda jest jedną z bardziej skutecznych metod uczenia się języka angielskiego na tym etapie edukacji.

  Dążymy, aby dzieci osłuchały się z językiem obcym, przełamywały bariery mówienia i posługiwały się podstawowym słownictwem.

  W ramach zajęć dzieciom oferujemy:
  - krótkie ćwiczenia po angielsku z wykorzystaniem muzyki i instrumentów
  - naukę wierszyków i piosenek z wykorzystaniem mowy ciała, a także praca z książką
  - zabawy ruchowe i gry językowe
  - nauka poprzez scenki rodzajowe, czyli poprzez aranżowanie sytuacji, z którymi dzieci mogą się spotkać w życiu codziennym np: w sklepie, hotelu, na lotnisku lub gdy się zgubią w obcym miejscu

 • Opis

  R Y T M I K A

  Zajęcia z rytmiki prowadzi nauczyciel mianowany - pedagog i muzyk. Zajęcia realizowane są w taki sposób aby wzbudzać w dzieciach muzyczne chęci poznawcze oraz aby poprzez muzykę dzieci mogły wyrażać swoje emocje. Używamy także niekonwencjonalne wytwarzanie dźwięku, min: poprzez klaskanie czy tupanie.
  Wiemy doskonale jaką rolę odgrywa muzyka w życiu, a przede wszystkim w procesie wychowawczym dziecka. Pozwala ona m.in. na wyrażanie siebie, nawiązywanie kontaktu z innymi i rozwija emocjonalnie. Dzięki muzyce dzieci rozwijają świadomość własnego ciała, uczą się koncentracji, ćwiczą pamięć i wyobraźnię.
  Ponadto dzieci mają okazję słuchania różnorodnej muzyki, a także bawić się tańcząc i śpiewając, bo przecież muzyka podczas przedszkolnych uroczystości jest jak muzyka w filmie.

 • Opis

  ZAJĘCIA DODATKOWE

  Zajęcia dodatkowe odbywają się w godzinach funkcjonowania placówki. Szczegółowy Plan zajęć znajduje się na Głównej Tablicy Informacyjnej
  W ofercie zajęć dodatkowych realizujemy:
  - balet
  - sport
  - judo
  - zajęcia plastyczne - kreatywne rączki
  - szachy
  - zajęcia z pielęgniarką
  - nauka gry na keyboard - indywidualne i grupowe

 • Opis


  „Mowa otwiera przed dzieckiem drzwi, które wcześniej były dla niego zamknięte”

  Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka- jest to czas w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jak i usuwać wszelkie nieprawidłowości.

  W naszym Przedszkolu dyplomowany pedagog- logopeda prowadzi zajęcia obejmujące zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną (zajęcia w małych zespołach, parach lub indywidualnie).

  Grupowa forma zajęć z profilaktyki kieruje się stwierdzeniem „ Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Podczas takich zajęć szczególnie przywiązuje się uwagę do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych oraz koordynacyjno wzrokowo- słuchowo- ruchowych. Jest to bardo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej.

  Celem zajęć jest:
  - kształtowanie prawidłowej mowy dziecka
  - stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy
  - doskonalenie wymowy już ukształtowanej

 • Rok szkolny 2015/16

  Z R E A L I Z O W A L I Ś M Y

  20-22 sierpnia 2015 roku

  Zorganizowano Dni adaptacyjne dla przyszłych Skautów-maluszków oraz Dzień Otwarty dla Przedszkolaków

  01 września 2015 roku

  Ropoczęcie roku szkolnego 2015/2016 a zarazem rozpoczęcie działalności pierwszego w Polsce

  przedszkola o profilu survivalovym & savoir vivre

  pod nazwą Przedszkole Niepubliczne "Mały Skaut" w Zalasewie, Gmina Swarzędz, województwo wielkopolskie

  01 października-30 listopada 2015 roku

  W ramach programu "Cała Polska czyta dzieciom" rodzice w wybranych terminach czytali Naszym Przedszkolakom baśnie, legendy i bajki.

  Spośród mnogości utworów staramy się wybierać - najpiękniejsze polskie baśnie ludowe

  13 października 2015 roku

  W związku z Światowym Dniem Origami (24.10) zaszczycił nas swoją obecnością Mistrz Origami wraz ze swoją pomocnicą. W Przedszkolu zorganizowane zostały warsztaty z dziećmi z techniki układania papieru. Tą chińską techniką nasz gość zainteresował wszystkie dzieci, a także kadrę Przedszkola.

  02 października i 09 pażdziernika 2015 roku

  Odbyło się Pasowanie na Zerówkowicza i Skauta

  dzieci z Grup:

  Zerówka i Średnie Skauty.

  Relacja zdjęciowa na Facebooku.

  10 października 2015 roku

  Odbyła się Wycieczka rodzinna do Rogalina na "Kasztanobranie".

  Relacja zdjęciowa na facebooku i w Galerii.

  20 października 2015 roku

  Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni. W tym Dniu zorganizowane będą zajęcia kulinarne w grupach przedszkolnych. Zdjęcia w Galerii.

  26 października 2015 roku

  Godzina 11.00 - odbyła się Uroczystość Oficjalnego Otwarcia Przedszkola.

  Ceremonii przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Pan Marian Szkudlarek, Prezes Firmy KOSDOM Pan Edmund Kostrzewski oraz Dyrekcja Przedszkola.

  Na uroczystość przybyli ponadto Burmistrz poprzedniej kadencji Pani Anna Tomicka, Obecny Zastepca Burmistrza Pan Tomasz Zwoliński, W-ce Przezes KOSDOM Pani Lidia Kostrzewska, Sołtys Zalasewa Pan Adrian Senyk oraz Naczelna Tygodnika Swarzędzkiego Pani Katarzyna Taterka.

  Poświęcenia Przedszkola dokonał Proboszcz Parafii Chrystusa Jedynego Zbawiciela w Swarzędzu ks. Marek Frąszczak.

  Następnie wszyscy zaproszeni goście wzięli udział w przedstawieniu zorganizowanym przez najmłodszych Skautów.

  Dzieci z rąk zaproszonych gości otrzymał wspaniały prezenty.

  Godzina 16. 00 - odbyła się w obecności rodziców i dziadków Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka i Skauta. Grupa najmłodsza: Małe Skauty zaprezentowała program artystyczny.

  26 października 2015 roku

  Odbyło się "POLOWANIE NA LISKA CHYTRUSKA - Hubertus 2015.

  W tym dniu uczciliśmy święto myśliwych i ludzi lasu.

  Dzieci tropiły Liska Chytruska, a przy okazji uczyły się zasad panujących w lesie.

  30 października 2015 roku

  Dzień Dyni - W tym dniu zorganizowana została w Przedszkolu Zabawa Halloweenowa. Zdjęcia na facebooku oraz Galerii.

  03 listopada 2015 roku

  Przedszkole odwiedziła "Wróżka zębuszka" w ramach profilaktyki higieny jamy ustnej.

  02 listopada 2015 roku

  Skauty z Grupy Zerówka i Średnie Skauty odbyły podróż do Poznania. Na Starym Rynku Skauty odwiedziły MUZEUM ROGALA POZNAŃSKIEGO, gdzie wykonały "świętomarcińskie rogale".

  Następnie po degustacji wypieków własnych i otrzymaniu Certyfikatów Mistrza Cukiernika, Skauty zwiedziły poznański Stary Rynek.

  18 listopada 2015 roku

  Odbyła się wizyta w Przedszkolu pisarza Pana Łukasza Wierzbickiego

  min. autora książki "Dziadek i niedźwiadek"

  opowiadającej o żołnierzu Niedźwiadku Wojtku, który z żołnierzami gen. Andersa przedszedł szlak bojowy z Bliskiego Wschodu do Europy.

  a także "Afryka Kazika"

  Opowidająca o fascynującej podróży dziadka Pana Łukasza - Kazimierza Nowaka, który w latach 1931-1936 objechał i obszedł Afrykę dookoła.

  24 listopada 2015 r.

  Odbyła się wizyta w Przedszkolu Teatru Cieni - LATARENKA - .

  z przedstawieniem pt: "Jaś i Małgosia"

  25 listopada 2015 r.

  Zorganizowany był w Przedszkolu - Dzień Pluszowego Misia

  Skauty przyniosły w tym dniu do Przedszkola swoje domowe pluszaki.

  30 listopada 2015 r.

  Zorganizowany został w Przedszkolu - Bal Andrzejkowy z Wróżbami

  Skauty przebrały się w stroje karnawałowe i z Paniami Nauczycielkami wróżyły z wosku.

  03 grudnia 2015 r.

  Małe Skauty pojechały na swoją pierwszą wycieczkę. Przedszkolaki z Paniami udały się do sklepu i fabryki zabawek w Poznaniu w ramach programu "Skąd się biorą zabawki"

  W Galerii SMYKA przy M1 w Poznaniu, Skauty zostały oprowadzone przez personel po zapleczu/magazynach oraz po sklepie przechodząc wszystkie działy tematyczne.

  W MASZYNIE ZABAWEK Skauty wykonały wraz z Panią Izą swojego pluszaka, którego nazwały Skaucik. Ten pluszak otrzymał oficjalny certyfikat i przyjechał z Nami do Przedszkola.

  Najistotniejsze jest to, że Małe Skauty są pionierami w SMYKU.

  Żadne Przedszkole wcześniej nie otrzymało takiego zaproszenia i nie uczestniczyło w takim przedsięwzięciu.

  http://www.smyk.com/sklepy/poznan

  04 grudnia 2015 r.

  W Przedszkolu obchodziliśmy Święto Górników - BARBÓRKĘ

  Nazwa Barbórka pochodzi od imienia patronki Górników, Geologów i innych poszukiwaczy paliw kopalnianych

  Św. Barbary z Nikomedii.

  Wykonaliśmy okazjonalne Czako /czapki górnicze/ oraz Skauty zapoznały się z zawodem Górnika.

  07 grudnia 2015 r.

  Małe Skauty, Średnie Skauty i Zerówka pojechały na wycieczkę do Muzeum w Uzarzewie.

  W Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim na Skautów czekał Św. Mikołaj.

  Przedszkolaki zdobiły pierniki, które następnie zjadły przy wspólnym stole. Ponadto wykonywały ozdoby choinkowe.

  Po zwiedzaniu wystawy pt: "Cztery pory roku" wykonaliśmy wspólne zdjęcie.

  08 grudnia 2015 r.

  Miała miejsce wizyta w Przedszkolu Psychologa Żywienia.

  11 grudnia 2015 r.

  W ramach badań profilaktyczno-stomatologicznych ANDEO Clinic Stomatologia Poznań przeprowadziła w Przedszkolu

  ze Skautami pogadankę o prawidłowej higienie jamy ustnej oraz Pani Doktor wykonała przegląd stomatologiczny.

  14 grudnia 2015 r.

  Skauty z Grupy Zerówka zorganizowały Jasełkę.

  15 grudnia 2015 r.

  Skauty z Grupy Średnie Skauty zorganizowały Jasełkę.

  16 grudnia 2015 r.

  Skauty z Grupy Małe Skaty zorganizowały Jasełkę/Spotkanie wigilijne. Podczas spotkania mieliśmy wszyscy okazję wziąć udział

  w przedstawieniu Tearu Cieni "Latarenka" pt. "Boże Narodzenie". Wspólnie śpiewaliśmy kolędy i zdobyliśmy według własnego pomysłu pierniki.

  18 grudnia 2015 r.

  W Przedszkolu Skauty miały spotkanie z Gwiazdorem, który wręczył im prezenty.

  13 stycznia 2016 r.

  Firma "Pyszoty" zorganizowała Warsztaty kulinarne pt: "Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki".

  Na których Skauty robiły pasty z warzyw i owoców, blędując jabłka, zielony groszek wraz z przyprawami.

  Następnie Skauty zajadały się pastą z razowym chlebem.

  18-29 stycznia 2016 r. Ferie

  W czasie Ferii realizowaliśmy Mini Projekty.

  PROJEKT pt:- "POZNAJEMY ŚWIAT" 19.01 AZJA, 25.01 BLISKI WSCHÓD - EGIPT, 27.01 AFRYKA, 28.01 EUROPA - WŁOCHY

  01 lutego 2016 r.

  W Przedszkolu odbył się Balik karnawałowy wszystkich Grupy. Skauty poprzebierały się w stroje karnawałowe.

  04 lutego 2016 r.

  W tym dniu zorganizowany został "Dzień Rosyjski w Przedszkolu - pt: "Моя Россия" O swoim kraju opowiadała Pani Elena.

  09 lutego 2016 r.

  W Przedszkolu uczciliśmy podwójne święto: Dzień Podkoziołka i Międzynarodowy Dzień Pizzy.

  W Przedszkolu Skauty same wykonały kilka pizz, które później ze smakiem degustowały.

  11 lutego 2016 r.

  Obchodziliśmy w Przedszkolu Europejski Dzień Numeru Alarmowego - 112.

  112 – jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy używany w sieci telefonów stacjonarnych w Unii Europejskiej,

  jak również w sieci GSM (telefonów komórkowych) na całym świecie. Został wprowadzony w 1991 r.

  Wybranie numeru 112 nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego.

  Ponadto numer 112 można wybrać w telefonie bez karty SIM.

  15-17 lutego 2016 r.

  Skauty zaprosiły swoich najbliższych na zorganizowany przez nich DZIEŃ BABCI I DZIADKA

  Seniorzy zachwyceni występami ukochanych wnuków i wnuczek nie szczędzili braw i uśmiechów.

  - 15.02.2016 g. 13.00 - ZERÓWKA

  - 16.02.2016 g. 13.00 - ŚREDNIE SKAUTY

  - 17.02.2016 g. 13.00 - MAŁE SKAUTY

  23 lutego 2016 r.

  Do Przedszkola zawitała FILHARMONIA POMYSŁÓW z przedstawieniem teatralno-muzycznym pt: "Opowieści krakowskie"

  10 marca 2016 r.

  Z okazji Światowego Dnia Dentysty (obchodzony 5 marca) z wizytą do Przedszkola zagościła Pani dr Marta Skibińska - Lekarz Stomatolog z Centrum Stomatologii Estetycznej, Swarzędz, ul. Kwiatowa 12. Pani Marta jest mamą Skauta-Zerówkowicza Alicji.

  13 marca 2016 r.

  Pani Karina - właściciel Zakładu Poligraficznego Moś&Łuczak z Poznania z ulicy Piwnej przekazała Naszym Zerówkowiczom książki.

  Każdy Skaut- Zerówkowicz otrzymał do domu po dwie książki:

  - "Piękno i sztuka" oraz " Ja co to takiego"

  14 marca 2016 r.

  Skauty, które uczęszczają na zajęcia z baletu wykonały pokaz dla Swoich Rodziców i Dziadków.

  Rewelacyjna choreografia i perfekcyjne wykonanie sprawiły, że oklasków i łez wzruszenia nie było końca.

  17 marca 2016 r.

  Skauty wybrały się do Teatru Animacji w Poznaniu na spektakl pt: "Kto wysiedzi to jajo". Przedstawienie w poznańskim zamku bardzo się nam podobało. Na koniec Skauty miały spotkanie z aktorami.

  18 marca 2016 r.

  Na poszukiwanie Zajączka Wielkanocnego Skauty udały się do pobliskiego lasu. Tam na nich czekały zadania do wykonania, a na końcu drogi Wielkanocny Zajączek z prezentami.

  21 marca 2016 r.

  W Przedszkolu obchodziliśmy PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY.Przedszkolaki z "MAŁEGO SKAUTA" uczciły kalendarzowy Pierwszy Dzień Wiosny. W kolorowym orszaku Skauty pożegnały Marzannę, a wraz z nią Zimę.

  23 marca 2016 r.

  W Przedszkolu wszystkie Grupy Skautów zasiadły przy wspólnym stole do UROCZYSTEGO ŚNIADANIA WIELKANOCNEGO

  01 kwietnia 2016 r.

  Przedszkole "MAŁY SKAUT" wzięło udział w konkurskie plastyczno-technicznym organizowanym przez Przedszkole "pod Kasztanami" w Swarzędzu

  pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz pt: "Kreatywna Ozdoba Wielkanocna". Otrzymaliśmy wyróżnienie i książkę.

  04 kwietnia 2016 r.

  W ramach projektu "Rodzice czytają dzieciom" kolejna już mama- Pani Karolina przybyła do Przedszkola i czytała Skautom bajkę.

  Tym razem dzieci wysłuchały opowiadania "Pan Sowa jedzie na wakacje"

  05 kwietnia 2016 r.

  Przedszkole odwiedził TEATR LALKOWY z przedstawieniem pod tytułem "KOPCIUSZEK"

  11 kwietnia 2016 r.

  W związku z przypadającym 12 kwietnia DNIEM CZEKOLADY. Topiliśmy czekoladę zwaną - "napojem szczęścia" i moczyliśmy w niej owoce. Po czym zajadaliśmy się tymi pysznościami.

  12 kwietnia 2016 r.

  Odbyła się wizyta żołnierzy WIELKOPOLSKIEJ SZKOŁY PODOFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH z Poznania w PRZEDSZKOLU "MAŁY SKAUT" w Zalasewie.

  Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu jest elitarną szkołą wojskową w Polskiej Armii. Ta największa placówka kształci głównie przyszłych dowódców.

  Dzięki tej wizycie Nasze Skauty poznały prawdziwych żołnierzy. Mogły zobaczyć i dotknąć Czołgistę, Strzelca wyborowego i Zwiadowcę w pełnym umundurowaniu i wyposażeniu. Ponadto Skauty odbyły zajęcia z pierwszej pomocy - bandażowanie ran. Przedszkole Mały Skaut to pierwsze przedszkole o profilu survivalowym, dlatego ta wizyta jest dla Nas szczególnie ważna, tym bardziej, że poprzedziła PRZEDSZKOLA czyli - Światowy Dzień Skautingu.

  18 kwietnia 2016 r.

  1. Przedszkole odwiedzili artyści z FILHARMONII POMYSŁÓW z przedstawieniem "Tańce Narodowe". Artyści wystąpili w przepięknych strojach ludowych.

  2. W ramach projektu "Rodzice czytają dzieciom" kolejna już mama- Pani Iwona przybyła do Przedszkola i czytała Skautom bajkę. Tym razem dzieci wysłuchały opowiadania "W Dżungli" i świetnie się przy tym bawiły.

  23 kwietnia 2016 r.

  OBCHODZILIŚMY ŚWIĘTO PRZEDSZKOLA. W tym dniu pamiętamy o św. Jerzym – patronie całego światowego skautingu.

  28 kwietnia 2016 r.

  Obchodziliśmy w Przedszkolu DZIEŃ ZIEMI - Skauty wybrały się na sprzątanie lasu.

  29 kwietnia 2016 r.

  1. Zorganizowaliśmy w Przedszkolu MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA - Skauty tańczyły brazylijską sambę

  2. Uczciliśmy w Przedszkolu Narodowe Święto Konstytucji 3. MAJA oraz Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2. MAJA

  04 maja 2016 r.

  1. Uczciliśmy Międzynarodowy Dzień Strażaka. W tym dniu pamiętamy o Św. Florianie - patronie wszystkich strażaków na całym świecie.

  2. Odwiedził Nas Pan Pieter rodowity Brytyjczyk z Londynu. Mr. Pieter jest lektorem radiowo-telewizyjny czytał Skautom bajki po angielsku, które wspólnie tłumaczyliśmy oraz przeprowadził zabawy językowe.

  10 maja 2016 r.

  Firma Pyszoty zorganizowała warsztaty kulinarne podczas, których Skauty przygotowały różne smaczne i zdrowe potrawy. min: sałatki wiosenne

  11 maja 2016 r.

  1. W ramach projektu "Rodzice czytają dzieciom" kolejna już mama- Pani Aleksandra przybyła do Przedszkola i czytała Skautom bajkę. Tym razem dzieci wysłuchały opowiadania: O Jeżyku i jego przygodach.

  2. Obchodziliśmy w Przedszkolu Dzień bez Śmiecenia.

  16 maja 2016 r.

  Przedszkole odwiedzili artyści z FILHARMONII POMYSŁÓW z przedstawieniem teatralnym "O góralach".

  17 maja 2016 r.

  Wszystkie Grupy udały się wojskowym autokarem 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, prowadzonym przez kierowcę-żołnierza do Komisariatu Policji w Swarzędzu w ramach projektów "Kim zostanę w przyszłości" oraz "Policja".

  23 maja 2016 r.

  W Przedszkolu zorganizowany został DZIEN BAŃKI MYDLANEJ. Skauty puszczały bańki na różne sposoby, świetnie się przy tym bawiąc. Inicjatorem tego wydarzenia była Pani Kasia.

  25 maja 2016 r.

  Obchodziliśmy w Przedszkolu Dzień Weterana, dziękując za służbę dla Naszej Ojczyzny wszystkim tym, którzy ją pełnili poza granicami kraju. O misjach opowiadał Nasz Weteran Pan Skaut Marcin. Dzień Weterana i Uczestników Misji Pokojowych ONZ obchodzimy 29 maja.

  01 czerwca 2016 r.

  W Dniu Dziecka w Przedszkolu "Mały Skaut" w Zalasewie, kadra wcieliła się w rolę aktorów i wytawiła dla Skautów przedstawienie teatralne pt.: "Czerwony Kapturek"

  06 czerwca 2016 r.

  1. Grupa Małe Skauty wraz z Paniami Nauczycielkami Panią Pauliną i Panią Magdą zorganizowały uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty

  2. Przedszkole odwiedził Pan Wojciech z amatorskiego Teamu Grupy Kolarskiej Fogt Bike z Zalasewa. Pan Wojciech opowiedział o pasji rowerowej oraz zaprezentował niezbędne wyposażenie każdego rowarzysty na drodze. Zwrócił także uwagę na zasdy bezpieczeństwa.

  http://fogtbikes.istore.pl/

  07 czerwca 2016 r

  Grupa Średnie Skauty wraz z Paniami Nauczycielkami Panią Magdą i Panią Karoliną zorganizowały uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty

  09 czerwca 2016 r.

  Grupa Zerówka na zaproszenie Pani Kariny odwiedziła Zakład Poligraficzny ŁUCZAK-MOŚ w Poznaniu. Po zakładzie opowiadając o tajnikach zawodu oprowadził nas Pan Wojtek. Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Kim chcę zostać w przyszłości?".

  http://www.mos.pl/pl

  10 czerwca 2016 r.

  W ramach zajęć survivalowych, Skauty ćwiczyły praktyczne zachowanie podczas zagubienia się w mieście. Swoje umiejętności na zajęciach pt:"Zgubek" doskonaliły w Centrum Medycznym "DIAGNOSIS" w Zalasewie, gdzie Instruktor Małego Skauta oraz Kadra Diagnosis i Przedszkola stworzyli realne warunki imitujące zagubienie się dziecka w mieście. Skauty poradziły sobie wyśmienicie. Zajęcia realizowane były w ramach szeroko rozumianych przygotowań Skautów do "Szczęśliwych wakacji"

  http://www.centrum-medyczne-diagnosis.pl/

  13/14 czerwca 2016 r.

  1. Grupa Zerówka udała się na dwudniowe Zielone Przedszkole do Gospodarstwa Agroturystycznego "Klimkowa Osada" w Cichej Górze k/Nowego Tomyśla w woj. Lubuskim. Zwiedziliśmy Parowozownię w Wolsztynie, a na agroturystyce były podchody, pieczenie kiełbasek, przejażdżki bryczkami, warsztaty wikliniarskie oraz gry i zabawy na świerzym powietrzu na placu zabaw. Oczywiście nie zabrakło kontaktu ze zwierzętami: konie, krowy, gęsi, psy, świnki, barany.

  http://www.klimkowaosada.pl/

  2. We wtorek 14. czerwca, Grupy: Małe Skauty i Średnie Skauty udały się na wycieczkę do Nowego Zoo w Poznaniu.

  http://www.zoo.poznan.pl/

  16 czerwca 2016 r.

  Został rozstrzygnięty Konkurs pt: "POLICJA" zorganizowany w Grupie Małe Skauty. Skauty wykonywały modele radiowozów policyjnych. Konkurs był organizowany w ramach projektu: "Policja" powiązany z wizytą Skautów w Komisariacie Policji w Swarzędzu.

  I miejsce Paweł, II miejsce Szymon, III miejsce Artur

  Wyróżnienia: Kamila,Pola,Kacper,Julek,Kasia

  20 czerwca 2016 r.

  1. Grupa Zerówka wraz z Panią Kariną zorganizowały Dzień Mamy i Taty. Ponadto w tym Dniu Nasi Pierwsi Absolwenci oraz Skauty pozostające jeszcze na rok w Placówce wraz Pani Kariną i Pani Karoliną przy obecności rodziców, na Zakończenie Roku Szkolnego 2015/16 pożegnały się z Przedszkolem i oficjalnie rozpoczęły Wakacje.

  2. Obchodziliśmy Pierwszy Dzień Lata. Skauty wykonały wianuszki oraz była zabawa.

  21-22 czerwca 2016 roku

  Zorganizowano Dni adaptacyjne dla przyszłych Skautów-maluszków oraz Dzień Otwarty Przedszkola.

  24 czerwca 2016 roku

  Skauty uczciły Pierwszy Dzień Wakacji doskonałą zabawą. Po rozdaniu Dyplomów Skauta oraz wspólnym owocowo-słodkim posiłku wszystkie Skauty udały się na Plac Zabaw, gdzie przygotowana była kurtyna wodna. 35 stopniowy upał oraz cień za budynkiem w połaczeniu z przyjemną bryzą wodną zaowocował super zabawą.

  29 czerwca 2016 r.

  Zorganizowane zostały zajęcia profilaktyczne wraz z przeglądem jamy ustnej przez Stomatologa pt: "O ząbki dbam, ładny uśmiech mam". Uczestniczyły wszystkie Skauty.

  http://candeo.pl/

  01 lipca 2016 r.

  KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2015/16

  WAKACJE

  Lipiec 2016 r.

  W miesiącu lipcu 2016 r. zealizowaliśmy projekty: "Mały Chemik", "Podwodny świat", "Owoce". Podczas zajęć, wykonaliśmy doświadczenia, prace, oglądaliśmy filmy edukacyjne i bajki. To wszystko przybliżyło Nas do zrozumienia świata i zachodzących w nim zmian.

  Sierpień 2016 r.

  1. W dniu 10 sierpnia 2016 r. odwiedzili Nas Ratownicy z Drużyny Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej "Synowie Posejdona". Podczas zajęć Skauty doskonaliły umiejętności z ratownictwa i udzielania Pierwszej Pomocy.

  http://rwr.pl/oddzialy/swarzedz

  2. W miesiącu sierpniu 2016 r. zealizowaliśmy projekty: "Lato na wsi", "Piraci" W ramach pierwszego projektu min: odwiedziliśmy gospodarstwo wiejskie oraz w Przedszkolu piekliśmy chleb.

 • Rok szkolny 2017/18

  Będzie zabawa, będzie się działo, a roku będzie mało ...

 • Rok szkolny 2016/17

  Z R E A L I Z O W A L I Ś M Y

  21 i 22 sierpnia 2016 roku

  Zorganizowano Dni adaptacyjne dla przyszłych Skautów-maluszków z Grupy Małe Skauty.

  01 września 2016 roku

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17

  20 września 2016 r.

  Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, Naszą Placówkę odwiedzili Strażacy z OSP Swarzędz. Skauty miały możliwość zapoznania się z wozem strażackim MAN oraz specyfiką służby strażaka.

  23 wrzesień 2016 r.

  Pierwszy Dzień Jesieni przywitaliśmy wizytą w Przedszkolu - Teatru Filharmonia Pomysłów z przedstawieniem: "Jesienne kołysanki", ponadto wykonaliśmy Panią Jesień i tematyczne stroiki oraz udaliśmy się do lasu i w ramach z zajęć z survivalu poznawaliśmy "Jesienny Leśny Jadłospis".

  29 wrzesień 2016 r.

  Dzisiaj w Przedszkolu obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Dziewczynki przygotowały dla swoich kolegów smaczne i zdrowe desery owocowe.

  Dzień wcześniej Skauty wybrały się do sklepu z warzywami i zakupiły produkty na kompot i na deser owocowy

  Ponadto na zajęciach savoir vivre uczyliśmy się wiązać krawaty.

  07 października 2016 r.

  Skauty wybrały się w podróż po Poznaniu zabytkowym tramwajem z Przewodnikiem. Zwiedziliśmy całą stolicę Wielkopolski ...

  11 października 2016 r.

  Przedszkole odwiedził Teatr Krakowski z przedstawieniem pt: "Jesień u Kubusia Puchatka"

  W ten sposób uczciliśmy Międzynarodowy Dzień Dziewczynek.

  14 października 2016 r.

  Obchodziliśmy w Przedszkolu Dzień Edukacji Narodowej - Dzień Nauczyciela

  /Dziękujemy Wszystkim Skautom i Rodzicom za obdarzenie nas zaufaniem./

  21 października 2016 r.

  Skautów w Przedszkolu odwiedził Teatr z przedstawieniem pt: "JANTARYNKI"

  25 października 2016 r.

  W Przedszkolu odbyła się Ceremonia Pasowania na Przedszkolaka i Skauta. Na tę uroczystość dzieci z Grupy Małe Skauty zaprosiły rodziców i dziadków.

  27 października 2016 r.

  Obchodziliśmy w Przedszkolu Dzień Dynii. W tym dniu odbył się min: Balik Halloweenowy oraz konkurs na najciekawszą Dynię.

  02 listopada 2016 r.

  W ramach projektu: "Kim chcę zostać w przyszłości ?" dzisiaj Nasze Przedszkole odwiedził Kierowca TIRA. Wizyta ta była możliwa dzięki uprzejmości Pana Dawida - taty jednego z Naszych Skautów, właściciela firmy MERCURY LOGISTICS z Zalasewa.

  http://www.mercurylogistics.pl/

  03 - 10 listopada 2016 r.

  W ramach projektu: "Poczytaj mi mamo" do Skautów z najmłodszej grupy przybyły mamy: Dominika K., Franka M. i Leona S. i czytały wybrane polskie bajki i baśnie.

  11 listopada 2016 r.

  W Dniu Narodowego Święta Niepodległości wszystkie Skauty wypiekały babecki, które później zdobiliśmy w barwy narodowe. Nastepnie wykonaliśmy kotyliony oraz Skauty uczyły się wiersza Władysława Bełzy: "Kto ty jestes?, Polak mały" oraz Hymnu Polski

  15 listopada 2016 r.

  W tym dniu Przedszkole "MAŁY SKAUT" odwiedził Teatr z przedstawieniem pt: "KOT W BUTACH"

  23 listopada 2016 r.

  Zerówka i Średnie Skauty wybrały się do Teatru Animacji w Poznaniu na przedstawienie pt: "ŻABA". Do poznańskiego Zamku zawiózł Nas piękny autokar turystyczny.

  24 listopada 2016 r.

  W ramach projektu: "Poczytaj mi mamo" do Skautów z najmłodszej grupy przybyły mama: Gabrysi F i czytała książkę.

  25 listopada 2016 r.

  1. W ramch projektu: "Kim chcę zostać w przyszłości" do Grupy Zerówka przybył Pan Jan Mechanik- Elektryk, który opowiadał o tajnikach swojego zawodu.

  2. W tym dniu obchodziliśmy także DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA. Wszystkie Skauty przyniosły ze sobą do Przedszkola ulubione pluszaki.

  30 listopada 2016 r.

  Tradycyjnie 30 listopada zorganizowaliśmy w Przedszkolu Andrzejki. Było lanie wosku oraz staropolskie wróżby.

  01 grudnia 2016 r.

  Przedszkole odwiedził Teatrzyk Lalkowy z przedstawieniem pt: "Zima".

  02 grudnia 2016 r.

  Skauty z Grupy Zerówka nocowały w Przedszkolu. Piekliśmy smaczne ciasteczka, była wspólna kolacja oraz Nocne Kino.

  05 grudnia 2016 r.

  Wszystkie Skauty z Przedszkola udały się do Muzeum w Szreniawie. Były warsztaty bożonarodzeniowe, żywa szopka oraz poczęstunek.

  06 grudnia 2016 r.

  Za sprawą Sołtysa Zalasewa oraz Rady Sołeckiej zorganizowano w Przedszkolu spotkanie z Św. Mikołajem.

  14 grudnia 2016 r.

  Odbyła się Jasełka - Grupa Średnie Skauty

  15 grudnia 2016 r.

  Odbyła się Jasełka - Grupa Zerówka

  16 grudnia 2016 r.

  1. Do Przedszkola przybył Teatr Góralski

  2. Odbyło się Spotkanie wigilijne - Grupa Małe Skauty oraz Przedstawienie Wigilijne wystawione prze Teatr Cieni "Latarenka".

  Ponadto mamy Skautów Asi i Natalii oraz Jasia zagrały koncert kolend na flecie poprzecznym oraz organach.

  19 grudnia 2016 r.

  W tym dniu Skauty w Przedszkolu odwiedził Gwiazdor i wręczył wszystkim prezenty.

  30 grudnia 2016 r.

  Przygotowując się do Sylwestra, Skauty wykonały balowe maski. W tym dniu odbył się też Balik

  09-17 stycznia 2017 r.

  Podczas zajęć survivalowych Skauty uczyły się rozpoznawać tropy zwierząt na śniegu.

  Ponadto w zimowej śnieżno-słonecznej scenerii Skauty odpaliły ogniska i piekły paróweczki oraz chleb. Piliśmy gorącą herbatę z cytryną oraz uczyliśmy się zasad bytowania w terene zimą.

  17 stycznia 2017 r.

  Skauty wzięły udział w warsztatach kulinarnych pt: "Herbaty świata". Pod okiem Pań Dietetyczek przedszkolaki tworzyły herbaty smakowe. Mniam, mniam "Pyszoty" ... http://pyszoty.pl/

  20 stycznia 2017 r.

  W tym dniu Nasze Przedszkole odwiedził Teatr Filharmonia Pomysłów z przedstawieniem pt: "Ecie plecie"

  23 - 25 stycznia 2017 r.

  Skauty zaprosiły swoich najbliższych na zorganizowany przez nich DZIEŃ BABCI I DZIADKA

  Seniorzy zachwyceni występami ukochanych wnuków i wnuczek nie szczędzili braw, uśmiechów i łez.

  - 23.02.2017 g. 14.00 - GRUPA ŚREDNIE SKAUTY

  - 24.02.2017 g. 14.00 - GRUPA ZERÓWKA

  - 25.02.2017 g. 14.00 - GRUPA MAŁE SKAUTY

  30 stycznia - 12 lutego 2017 r. Ferie

  W czasie Ferii realizowaliśmy Mini Projekt pt:- "PAPIEROLANDIA",

  ponadto w dniu 01 lutego odwiedziliśmy Poczte Polską w ramach Dnia Listonosza i Doręczycieli Paczek / 16.02./ oraz 09 lutego obchodziliśmy w Przedszkolu Międzynarodowy Dzień Pizzy

  13 lutego 2017 r.

  Przedszkolaki z Grupy Małe Skauty udały się do Sklepu "SMYK MEGASTORE" na poznańskim franowie. Tam pod okiem Pani Kierownik zwiedziły sklep oraz wraz z pracownikiem fabryki zabawek wykonały Skaucika Reksio, który wrócił z Nami do Przedszkola.

  http://www.smyk.com/storelocator/index/detail/id/99

  14 lutego 2017 r.

  W Przedszkolu odbył się balik karnawałowo-walentynkowy. Otworzyliśmy także pocztową skrzynkę walentynkową z miłosnymi kartkami od wielbicieli i wielbicielek.

  17 lutego 2017 r.

  Wszystkie Skauty udały się do poznańskiego kina KINEAPOLIS na film pt: "SING"

  20 lutego 2017 r.

  Firma Candeo przeprowadziła pogadankę o prawidłowej higienie jamy ustnej oraz przegląd stomatologiczny wszystkich Skautów.

  http://candeo.pl/

  24 lutego 2017 r.

  Przedszkole odwiedził Teatrzyk Filharmonia Pomysłów z przestawieniem pt: "DREWNIOLCE"

  03 marca 2017 r.

  W Przedszkolu odbyły sie warsztaty kulinarne pod przewodnictwem Pyszoty.pl

  08 marca 2017 r.

  W Przedszkolu obchodziliśmy Dzień Kobiet.

  09 marca 2017 r.

  Odbył się pokaz umięjętności baletowych dla rodziców dzieci uczęszczajacych na zajęcia z baletu /Grupa Zerówka i Średnie Skauty/

  16 marca 2017 r.

  Przedszkole odwiedził Teatrzyk z przedstawieniem pt: "Czerwony Kapturek"

  21 marca 2017 r.

  Wszystkie Skauty z okazji Pierwszego Dnia Wiosny udały się do fabryki słodkości "KARMELKOWO POZNAŃ" na warsztaty cukiernicze gdzie ręcznie wykonały cukierki i lizaki.

  10 kwietnia

  Skauty wybrały się do BISKUPINA na warsztaty wielkanocne. Po wykonaniu ozdób oraz mazurków i zajączków wszyscy usiedliśmy przy wspólnym wielkanocnym stole. Po posiłku spotkaliśmy się z Zajączkiem.

  12 kwietnia

  W Przedszkolu miało miejsce Spotkanie Skautów z Zajączkiem wielkanocnym, następnie wspólnie szukaliśmy prezentów, które On dla Nas pozostawił.

  24 kwietnia 2017 r.

  Obchodziliśmy w Przedszkolu Międzynarodowy Dzień Ziemi ONZ. Skauty wybrały się do lasu na - Wielkie sprzątanie.

  28 kwietnia 2017 r.

  1. Przedszkole odwiedził Teatrzyk z przedstawieniem pt: WIKLINIOKI

  2. Skauty uczciły Dzień Flagi obchodzony 02 maja każdego roku. Wykonaliśmy bardzo dużą biało-czerwoną flagę Polski.

  08 maja 2017 r.

  Obchodziliśmy w Przedszkolu Dzień Tańca

  11 maja 2017 r.

  Grupa Zerówka wzieła udział w Mini-maratonie swarzędzkich Przedszkoli. Bieg został zorganziowany w piękny słoneczny dzień na stadionie Unii Swarzędz.

  23 maja 2017 r.

  Grupa Zerówka i Średnie Skauty w ramach projektu edukacyjnego pt:"Pies przyjacielem człowieka" wybrały się do Schroniska dla Zwierząt w Skałowie.

  http://schronisko-skalowo.pl/

  26 maja 2017 r.

  Przedszkole odwiedził Teatrzyk z przedstawieniem pt: "MINIFOLKI". Aktorzy byli przebrani za Skautów.

  29 maja 2017 r.

  Obchodziliśmy w Przedszkolu Dzień Mamy i Taty. Rodziców na tę uroczystość zaprosiły Średnie Skauty.

  30 maja 2017 r.

  Obchodziliśmy w Przedszkolu Dzień Mamy i Taty. Rodziców na tę uroczystość zaprosiły Małe Skauty.

  01 czerwca 2017 r.

  Uczciliśmy w Przedszkolu Międzynarodowy Dzień Dziecka

  02 czerwca 2017 r.

  W Przedszkolu odbyły się warsztaty kulinarne zorganizowane przez Firmę Cateringową Pyszoty.

  05 czerwca 2017 r.

  Skauty z Grupy Średnie Skauty odwiedziły sklep zoologiczny, gdzie kupiły rybkę bojownika w skautowych kolorach. Ponadto w Przedszkolu mieliśmy króliczka Zuzię. Obecnie realizujemy zajęcia z podstawy programowej pt:"Zwierzęta domowe"

  06 czerwca 2017 r.

  W Przedszkolu Zorganizowaliśmy Dzień Bańki Mydlanej. Skauty były zamykane w mega wielkiej bańce mydalnej. Była zabawa, tańce i śpiewy z bohaterami bajek Disneya.

  08 czerwca 2017 r.

  Grupa Małe Skauty wybrała się do sklepu, gdzie zakupiła owoce i lody. Następnie w Przedszkolu samodzielnie wykonali deser owocowo-lodowy.

  08-09 czerwca 2017 r.

  Skauty z Grupy Zerówka udały się na Zielone Przedszkole. Dwa dni przebywaliśmy w Gospodarstwie Agroturystycznym "Klimkowa Osada". Były warsztaty wikiliniarskie, przejażdzki bryczką, gry i zabawy oraz poznawaliśmy życie zwierząt mieszkajacych w Osadzie - głównie koni.. Oczywiście wieczorem zasiedliśmy do wspólnego ogniska.

  09 czerwca 2017 r.

  Przedszkole odwiedził teatrzyk z przedstawieniem pt: "Dłubcoki".

  14 czerwca 2017 r.

  Odbył się pokaz umiejętności tanecznych Naszej Starszej Grupy Baletowej połaczony z zakończeniem nauki baletu w roku 2016/17.

  20 czerwca 2017 r.

  Pożegnaliśmy Zerówkowiczów kończących przygodę na pokładzie Małego Skauta. Nasi kochani absolwenci kolejny krok na drodze do samodzielności postawią już w Szkole. Przy tej okazji zorganizowany został Dzień Mamy i Taty. Skauty przygotowały piękny występ artystyczny, a całą ceremonię uświetnił swoim występem najlepszy w Polsce Magik i Iluzjonista Pan Zbigniew Brzozowski BROZI

  21 czerwca 2017 r.

  Odbył się pokaz umiejętności tanecznych Naszej Młodszej Grupy Baletowej połaczony z zakończeniem nauki baletu w roku 2016/17.

  26 czerwca 2017 r.

  Skauty udały się w rejs po rzece Warcie stateczkiem turystycznym WIDMO. Uczestniczyły Grupy: Małe Skauty, Średnie Skauty i wyróżnione Skauty z Zerówki.

  27 czerwca 2017 r.

  Skauty rywalizowały między sobą w ramach MINI-OLIPIADY. Były biegi, skoki w dal, rzuty piłką do kosza i inne dyscypliny. Po zawodach wszystkie Skauty zajadały się lodami.

  01 lipca 2017 r.

  KONIEC ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2016/17

  WAKACJE

 • Rok szkolny 2018/19

  Hm :) !? ...

 • SPOTKANIA SKAUTÓW Z LUDŹMI W MUNDURACH

  WIZYTA ŻOŁNIERZY
  W dniu 12 kwietnia 2016 roku Nasze Przedszkole odwiedzili żołnierze zawodowi największej Szkoły Podoficerskiej w Wojsku Polskim.

  Dzięki tej wizycie Nasze Skauty spotkały się z prawdziwymi żołnierzami.

  Przedszkole Mały Skaut to pierwsze przedszkole o profilu survivalowym, dlatego ta wizyta jest dla Nas szczególnie ważna, tym bardziej, że poprzedziła ona ŚWIĘTO PRZEDSZKOLA czyli 23 kwietnia- Światowy Dzień Skautingu.

  WSPWL Poznań - Oficjalna Strona - cytaj więcej

  Relacja także na Facebooku - Szkoła Pooficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu  Wielkopolska Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu im. gen.dyw. F.S Włada powstała 01 lipca 2004 roku.

  Motto Szkoły:"Najlepsi dla Najlepszych"  WIZYTA STRAŻAKÓW
  20 września 2016 roku w dniu Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka Nasze Przedszkole odwiedził zastęp bojowy Straży Pożarnej ze Swarzędza.

  Dzięki tej wizycie Nasze Skauty spotkały się z prawdziwymi strażakami.

  OSP Swarzędz - Oficjalna Strona - cytaj więcej

  Relacja także na Facebooku  Na zdjęciu: Skauty, Strażacy oraz kadra Przedszkola "Mały Skaut" - 20 września 2016 r.

  Motto OSP Swarzędz:"Bogu na Chwałę, Bliźniemu na Ratunek."
  Z WIZYTĄ U POLICJANTÓW
  Na zdjęciu: Skauty z wizytą na Komisariacie Policji w Swarzędzu - 17 maja 2016 r.
  Z WIZYTĄ U LEKARZY I PIELĘGNIAREK
  Na zdjęciu: Skauty z wizytą w Centrum Medycznym DIAGNOSIS w Zalasewie - 10 czerwca 2016 r.
  WIZYTA W PRZEDSZKOLU RATOWNIKÓW WODNYCH RZECZYPOSPOLITEJ Z DRUZYNY "SYNOWIE POSEJDONA"
  Na zdjęciu: Skauty z Ratownikami Wodnymi - 10 sierpnia 2016 r.
  WIZYTA W PRZEDSZKOLU PANA KOMINIARZA
  Na zdjęciu: Skauty z Panem Kominiarzem - 05 października 2016 r.